Geachte verenigingsbesturen en leden KNHS district Oost,

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV), op 17 mei 2021 vanaf 19:30 via teams.

Door het Coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen is dit de ALV alleen via
teams bij te wonen.

We bieden de mogelijkheid vragen per chat te stellen; deze behandelen we tijdens de
vergadering en nemen we op in de notulen.

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Heeft u vooraf vragen, deze kunt u per mail naar secretaris@mendistrictoost.nl sturen en
zullen tijdens de vergadering in de rondvraag behandeld worden.

Namens het bestuur KNHS Mendistrict Oost
Met vriendelijke groet,
Anjelies van Vliet
Penningmeester

ALV KNHS DISTRICT OOST