Om een goede uitslagverwerking tot stand te brengen hanteren wij voor alle deelnemende verenigingen dezelfde procedure.

De laatste datum waarop een selectiewedstrijd kan worden georganiseerd is zaterdag 27 februari 2021

Wanneer 2 parcoursen worden verreden dient men vóóraf in het concoursprogramma aan te geven welke rubrieken 1e resp. 2e
parcours zijn. Let op dat alle deelnemers die 1 parcours starten in de 1e parcoursrubrieken terechtkomen aangezien uitsluitend de 1e
parcoursen in de selectieberekening worden meegenomen.

Uiterlijk de dag na de wedstrijd aanleveren van uitslagen dmv een DAT-bestand óf bij incorrect aanleveren uiterlijk de eerste vrijdag na de wedstrijd
18:00 een gecorrigeerd bestand aanleveren, dan vervalt deze wedstrijd voor de selectieberekening, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij organisatie
van betreffende wedstrijd.

Wanneer het “DAT” bestand niet correct wordt aangeleverd wordt dit ter correctie aan de organisatie geretourneerd. Het gecorrigeerde “DAT” bestand
moet uiterlijk de eerstvolgende vrijdag na de wedstrijd weer worden aangeboden aan wedstrijden@mendistrictoost.nl

Indien u m.b.t. het werken met het concoursprogramma ondersteuning nodig hebt kunt u contact met mij opnemen. Doet u dit ruim vóór u aan uw
wedstrijdadministratie begint zodat er voldoende tijd en ruimte is om u waar nodig optimaal te kunnen helpen met het werken met Concours3.5, waardoor
u op de door u georganiseerde wedstrijd goed beslagen ten ijs kunt komen.