De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De mendistricten hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid.

Het Mendistrict Oost heeft een aantal vacatures, die ingevuld moeten worden.

Vacature Recreatie

Voor de functie van recreatie van Mendistrict Oost verwachten wij dat de kandidaat:
• een sportieve, enthousiasmerende uitstraling heeft, betrokken is bij de sport in de volle breedte, maar vooral bij de recreatieve kan van de mensport;
• een heldere visie heeft, kan verbinden, nieuw beleid kan implementeren, zich wil verdiepen in het landelijke beleid dat ten behoeve van de paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens de vertaalslag maken naar het district beleid.

Vacature Voorzitter

De derde termijn van drie jaar van de voorzitter is in november 2020 afgelopen. Op dat moment is het mendistrict verplicht om conform de statuten een nieuwe voorzitter te kiezen. De voorzitter is vanwege het vervullen van drie termijnen niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Op dit moment wordt de functie ad interim ingevuld.

Voor de functie van voorzitter van Mendistrict Oost verwachten wij dat de kandidaat:
• een sportieve, enthousiasmerende uitstraling heeft, bestuurlijke en leidinggevende ervaring heeft, betrokken is bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport;
• een heldere visie heeft, nieuw beleid kan implementeren, zich wil verdiepen in het landelijke beleid dat ten behoeve van de paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens de vertaalslag maken naar het district beleid.

De voorzitter heeft een actieve rol in het verbinden van partijen en om samen met het bestuur van het mendistrict nieuwe activiteiten kan ontwikkelen en implementeren binnen het district. .

Vacature bestuurslid jeugdzaken

Voor deze functie is het mendistrict op zoek naar een bestuurslid die zich verbonden voelt met de jeugd. De taken die liggen te wachten op dit bestuurslid zijn het (mede) organiseren van jeugdtrainingsdagen, het opvangen van signalen vanuit de wedstrijdsport, recreatie en verenigingen en deze inbrengen in het bestuur van het mendistrict. De voorkeur gaat uit naar iemand die tijd wil en kan besteden aan het bestuurswerk en zelf initiatieven kan nemen om de jeugd actief te betrekken bij het mennen.

Voor alle vacatures geldt dat de tijdsbesteding binnen het mendistrict is afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met zijn collega bestuursleden de taken inricht.

Interesse?

Als er een vacature is die je aanspreekt en je over de juiste kennis en kwaliteit beschikt, meld je dan nu aan.

Je kunt een e-mail met je motivatie sturen naar de secretaris van het mendistrict via secretariaat@mendistrictoost.nl. Een gesprek met de vertrouwenscommissie van het mendistrict maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal je kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met een van de bestuursleden.

Samen zorgen we ervoor dat de mooiste sport van Nederland nog mooier wordt!