De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De mendistricten hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid.

Het Mendistrict Oost heeft op dit moment geen vacatures.

Mocht je belangstelling hebben om deel te nemen in het bestuur, neem contact op met het bestuur.