ALV

Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost

Datum: maandag 12 november 2018
Locatie: KNHS te Ermelo (foyer)
Aanvang: 20.00 uur
Agenda

1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 9 april 2018
3. Ingekomen / uitgaande stukken (indien aanwezig)
4. Mededelingen vanuit het Bestuur, met daarin – Begroting 2019
5. Huldiging District kampioenen en Nederlands kampioenen
6. Presentatie Bitten en aanleuning door Paul Versluis
7. Rondvraag
8. Sluiting
download agenda 

Klik op onderstaande links voor notulen van betreffende vergaderdatum:
9 april 2018 CONCEPT
13 november 2017
10 april 2017
7 november 2016
11 april 2016
9 november 2015
13 april 2015
10 november 2014
14 april 2014
18 november 2013
8 april 2013