Overzicht van de belangrijkste voorwaarden bij het organiseren van het Districtkampioenschap minimarathon Mendistrict Oost
Deze lijst is niet bindend. De KNHS reglementen en ter plaatse geldende wettelijke bepalingen en verplichtingen prevaleren uiteraard. In geval van twijfel over deze voorwaarden beslist het Districtsbestuur.
1.De kandidaat-vereniging moet kunnen aantonen over voldoende ervaring in het organiseren van wedstrijden te beschikken en uitsluitend wedstrijden organiseren die aangemeld zijn bij de KNHS. De organiserende vereniging moet voor de activiteit die zij organiseert een afdoende verzekering hebben afgesloten.

2. De wedstrijd wordt georganiseerd in overleg met het bestuur van Mendistrict Oost. De organiserende vereniging is verantwoordelijk en heeft ook de eindverantwoording tijdens het Districtkampioenschap. Op de wedstrijddag gelden de KNHS reglementen die op dat moment van toepassing zijn.

3. Het mendistrict stelt gratis haar materiaalwagen beschikbaar. Er is een overleg voor de wedstrijd tussen de organiserende vereniging en een afvaardiging van het districtsbestuur. Na de wedstrijd is er een evaluatie tussen de organisatie, een afvaardiging van het districtsbestuur en de federatievertegenwoordiger. Tijdens het DK zijn er 2 bestuursleden van het mendistrict aanwezig.

4. Het vraagprogramma dient ter goedkeuring aan Mendistrict Oost te worden aangeboden.

5. Bekers en rozetten worden door Mendistrict Oost ter beschikking gesteld. Bij 4 deelnemers in een rubriek alleen 1 kampioen; bij meer dan 4 deelnemers 1 kampioen en 1 reservekampioen; bij 9 denk aan vervolgprijzen.

6. De wedstrijd is open voor alle startpashouders van Mendistrict Oost tot en met de sluitingsdatum van de inschrijving zoals vermeld op het vraagprogramma. Recreanten en HC-rijders zijn uitgesloten van het kampioenschap.

7. De kampioenschappen kennen de volgende rubrieken; paarden en pony’s, enkel- twee- en vierspannen en tandem. De rubriek dient minimaal uit 3 deelnemers, afkomstig uit Mendistrict Oost, te bestaan welke aan de wedstrijd om het kampioenschap hebben deelgenomen. Bij minder dan 3 deelnemers wordt de rubriek, indien mogelijk, samengevoegd met een andere rubriek. Bij minder dan 3 deelnemers en de rubriek kan niet worden samengevoegd, is er geen kampioenschap.

8 Als een deelnemer meerdere keren start in dezelfde rubriek zal er vooraf een keuze moeten worden gemaakt met welk paard of pony de deelnemer start voor het DK.

9. Direct na afloop van elke rubriek wordt aan de vertegenwoordiger van het Mendistrict de
uitslag schriftelijk verstrekt zodat er geen tijdsdruk ontstaat tussen het einde van de wedstrijd en de prijsuitreiking.