De voorwaarden voor het indoor Districtskampioenschap dressuur en vaardigheid en kür op muziek zijn als volgt vastgesteld:

Selectieprocedure dressuur t.b.v. Indoor Districtskampioenschap 

 • Wanneer op een selectiewedstrijd 2 dressuurproeven worden gereden tellen beiden mee voor de selectie.
 • De selectie wordt door MDO berekend aan de hand van de 4 beste resultaten op puntentotaal, waarbij uitsluitend de resultaten van de hoogste klasse waarin een
  aanspanning is gestart worden meegenomen in deze berekening.
 • Om in aanmerking te komen voor het DK moet een aanspanning 4 proeven hebben gereden en gemiddeld minimaal 60% hebben behaald.
 • Op basis van deelname zal er voor alle klassen, met uitzondering van de rubrieken 2-span paard en Z en ZZ paard en pony, een verdeelsleutel komen van 1 op 4 van diegenen die aan bovenstaande voorwaarden hebben voldaan worden uitgenodigd voor het districtskampioenschap. NB: Voor tweespan paarden geld vrije inschrijving voor het DK.
 • Indien er te weinig deelnemers kunnen worden gegenereerd bij toepassing van bovenstaande criteria kan deze criteria stapsgewijs worden versoepeld totdat er een reëel deelnemersveld ontstaat. 
 • Indien noodzakelijk worden op het kampioenschap rubrieken samengevoegd.

Selectieprocedure vaardigheid t.b.v. Indoor Districtskampioenschap 

 • Wanneer op een selectiewedstrijd 2 klassieke vaardigheidsproeven worden gereden, zowel 1ste als 2de parcours telt mee voor de selectie.
 • De selectie wordt door MDO berekend aan de hand van de 4 beste winstpuntwaardige (maximaal 4 strafpunten) resultaten op plaatsingspunten, waarbij uitsluitend de resultaten van de hoogste klasse waarin een aanspanning is uitgekomen worden meegenomen in deze berekening. Plaatsingspunten worden naar rato van de grootte van de rubrieken berekend, waarbij na elke wedstrijd de plaatsingspunten worden berekend aan de hand van het aantal winstpuntwaardige starts. Als basis voor de hoogst geplaatsen worden telkens 100 punten toegekend. Om in aanmerking te komen voor het DK moet een aanspanning minimaal 4 winstpuntwaardige (maximaal 4 strafpunten) vaardigheidsparcoursen hebben gereden.
 • Bij plaatsingspunten wordt de barrage meegenomen. Hierdoor komt de werkelijk beste aanspanning bovenaan te staan.
 • Op basis van deelname zal er voor alle klassen, met uitzondering van de rubrieken 2-span paard en Z en ZZ paard en pony, een verdeelsleutel komen van 1 op 4 van diegenen die aan bovenstaande voorwaarden hebben voldaan worden uitgenodigd voor het districtskampioenschap. NB: Voor tweespan paarden geld vrije inschrijving voor het DK.
 • Indien er te weinig deelnemers kunnen worden gegenereerd bij toepassing van bovenstaande criteria kan deze criteria stapsgewijs worden versoepeld totdat er een
  reëel deelnemersveld ontstaat. 
 • Indien noodzakelijk worden op het kampioenschap rubrieken samengevoegd

Algemene bepalingen voor het indoor Districtskampioenschap

 1. De wedstrijd is alleen opengesteld voor geselecteerde menners uit Mendistrict Oost.
 2. Deelnemers worden geselecteerd volgens bovenstaande selectieprocedure. (Bij uitzonderlijke weersomstandigheden waardoor er veel wedstrijden worden afgelast
  kan het bestuur hier vanaf wijken)
 3. De behaalde punten komen voor KNHS-registratie in aanmerking.
 4. Er wordt 1 dressuurproef gereden die door 2 jury´s wordt beoordeeld.
 5. Bij onvoldoende deelnemers kunnen reglementair klassen worden samengevoegd zowel in dressuur als vaardigheid. MDO hanteert hiervoor de handicap instellingen
  zoals op het KNHS-kampioenschap.
 6. Voor het DK geldt een minimum van 4 deelnemers. Bij minder dan 4 deelnemers is er geen kampioenschap.
 7. Prijzen vervallen aan het district wanneer de menner geen gepaste kledij draagt (dressuur tenue) of niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking tenzij deze afwezigheid voortijdig bij het secretariaat is aangegeven met een gegronde reden.
 8. Op districts- en KNHS kampioenschappen mag een paard/pony slechts door twee deelnemers in dezelfde discipline worden gestart, echter niet door beide deelnemers
  in dezelfde rubriek.
 9. Op de datum van het Districtskampioenschap geldt bij afmelding een startverbod voor elke andere wedstrijd. Wanneer een deelnemer vooraf aangeeft dat hij/zij niet
  wil deelnemen aan het Districtskampioenschap is de deelnemer vrij om op de dag van het Districtskampioenschap elders te starten.
 10. Mendistrict Oost hanteert de huidige KNHS reglementen die ook gelden voor elke wedstrijd.
 11. Combinaties die voor aanvang van het districtskampioenschap het maximale aantal winstpunten in hun klasse hebben bereikt blijven startgerechtigd op het districtskampioenschap mits men vóór het districtskampioenschap niet promoveert én het maximale aantal winstpunten niet overschreden wordt.

laatste update 20 oktober 2022