Overzicht van de belangrijkste voorwaarden van het Districtkampioenschap samengestelde menwedstrijd Mendistrict Oost

Deze lijst is niet bindend. De KNHS reglementen en ter plaatse geldende wettelijke bepalingen en verplichtingen prevaleren uiteraard. In geval van twijfel over deze voorwaarden beslist het Districtsbestuur.

 1. De kandidaat-vereniging moet kunnen aantonen over voldoende ervaring in het organiseren van samengestelde menwedstrijden te beschikken en uitsluitend wedstrijden organiseren die aangemeld zijn bij de KNHS. De organiserende vereniging moet voor de activiteit die zij organiseert een afdoende verzekering hebben afgesloten.
 2. De wedstrijd wordt georganiseerd in overleg met het bestuur van Mendistrict Oost. De organiserende vereniging is verantwoordelijk en heeft ook de eindverantwoording tijdens het Districtkampioenschap. Op de wedstrijddag gelden de KNHS reglementen die op dat moment van toepassing zijn. Tevens volgt het mendistrict de Kampioenschapsvoorwaarden van de KNHS die gelden op dat moment.
 3. Het mendistrict stelt gratis haar materiaalwagen beschikbaar. Voordat de wagen opgehaald wordt, dient er € 150,- borg te zijn betaald op de bankrekening van Mendistrict Oost. Deze borg wordt weer teruggestort nadat de wagen: (schoon, compleet en volgens voorbeeld afbeelding is ingepakt) wordt ingeleverd. Er is een overleg voor de wedstrijd tussen de organiserende vereniging en een afvaardiging van het districtsbestuur. Na de wedstrijd is er een evaluatie tussen de organisatie, een afvaardiging van het districtsbestuur en de federatievertegenwoordiger. Tijdens het DK zijn er 2 bestuursleden van het mendistrict aanwezig.
 4. Het vraagprogramma dient ter goedkeuring aan Mendistrict Oost te worden aangeboden.
 5. De juryleden worden benaderd na afstemming met het Mendistrict.
 6. 6. U ontvangt van het District een financiële bijdrage van € 1.000,-. Bekers en rozetten worden door Mendistrict Oost ter beschikking gesteld. Bij 4 deelnemers in een rubriek alleen 1 kampioen; bij meer dan 4 deelnemers 1 kampioen en 1 reservekampioen; bij 9 denk aan vervolgprijzen.
 7. Recreanten en HC-rijders zijn uitgesloten van het kampioenschap.
 8. De kampioenschappen worden verreden in de klasse L, M en Z en kent de volgende rubrieken; paarden en pony’s, enkel- twee- en vierspannen en tandem. De rubriek dient minimaal uit 4 deelnemers, afkomstig uit Mendistrict Oost, te bestaan welke aan de wedstrijd om het kampioenschap hebben deelgenomen. Bij minder dan 4 deelnemers wordt de rubriek, indien mogelijk, samengevoegd met een andere rubriek. Bij minder dan 4 deelnemers en de rubriek kan niet worden samengevoegd, is er geen kampioenschap.
 9. Prijzen vervallen aan het district bij het niet in gepaste kledij (dressuur tenue) aanwezig zijn van de menner tijdens de prijsuitreiking, eveneens vervallen de prijzen aan het district bij afwezigheid van de menner tenzij deze afwezigheid voortijdig bij het secretariaat is aangegeven met een gegronde reden.
 10. In de vaardigheid is het gebruik van elektronische tijdwaarneming verplicht. In de hindernissen heeft het gebruik van elektronische tijdwaarneming de voorkeur. Het dressuur en vaardigheidsterrein dient vlak, gemaaid en gatendicht te zijn.
 11. Direct na afloop van elke rubriek wordt aan de vertegenwoordiger van het Mendistrict de uitslag schriftelijk verstrekt zodat er geen tijdsdruk ontstaat tussen het einde van de wedstrijd en de prijsuitreiking.