ALGEMENE LEDENVERGADERING

Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost

Datum: maandag 12 november 2018
Locatie: KNHS te Ermelo (foyer)
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 9 april 2018
3. Ingekomen / uitgaande stukken (indien aanwezig)
4. Mededelingen vanuit het Bestuur, met daarin – Begroting 2019
5. Huldiging District kampioenen en Nederlands kampioenen
6. Presentatie Bitten en aanleuning door Paul Versluis
7. Rondvraag
8. Sluiting
download agenda 

download concept notulen alv 9 april 2018