KNHS gegevens

UW GEGEVENS CORRECT IN MIJN KNHS.  Mendistrict Oost gebruikt voor zowel de (wedstrijd-) secretariaten als individuele leden de NAW-gegevens zoals deze in MIJN KNHS geregistreerd staan. Houd daarom uw (verenigings) gegevens up to date zodat u geen informatie vanuit Mendistrict Oost zult